Jätteistä biokaasua

Biokaasua busseihin ja autoihin – uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine

Biojäte on fantastinen tuote, joka voidaan muuttaa uusiutuvaksi energianlähteeksi – biokaasuksi. Biokaasu vähentää negatiivista ilmastovaikutusta, sillä se korvaa bensiinin ja dieselin, ja lisäksi sitä voidaan tuottaa paikallisesti. Kun käytämme ajoneuvoissamme biokaasua dieselin sijaan syntyy vähemmän melua ja päästöjä. Lisäksi prosessi luo enemmän vihreitä työpaikkoja Suomeen.

Biojätteesi ansiosta pystymme valmistamaan energiaa ja maaperän tarvitsemia ravinteita paikallisissa biokaasulaitoksissamme.

biokaasuauto

Jätteestä polttoaineen, sähkön ja lämmön energianlähteeksi

Biokaasua tuotetaan maaduttamalla orgaaniset jätteet hapettomassa ympäristössä. Biojätteen mädätysprosessi vie noin 30-60 päivää. Silloin syntyy energiapitoista metaanikaasua, joka puhdistetaan biokaasuksi. Biokaasua voidaan käyttää fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtona ajoneuvoissa tai sähkön- ja lämmöntuotannossa. Lisäksi se toimii mainiosti energianlähteenä teollisuudessa. Useat yritykset ovatkin jo vaihtaneet nestekaasun ja maakaasun biokaasuun.

Biokaasun tuotanto johtaa kasvihuonepäästöjen vähenemiseen ja muuttaa jätteen energianlähteeksi. Biokaasusta ei koidu ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, sillä se tuotetaan uusiutuvista raaka-aineista.

Biokaasun hyödyt polttoaineena

Biokaasukäyttöiset ajoneuvot ovat ympäristöystävällisiä, sillä ne päästävät ilmaan vähemmän terveydelle haitallisia partikkeleja ja pitävät ulkoilman parempana kuin bensiini- ja dieselkäyttöiset ajoneuvot. Kaasuajoneuvojen pakokaasut eivät myöskään haise yhtä voimakkaasti.

Ympäristölle haitallisia kaasuja, kuten hiilimonoksidia, hiilivetyä ja typpioksideja, sisältäviä päästöjä syntyy huomattavasti vähemmän, joten biokaasun käyttö on ympäristöteko.

Biokaasu koostuu metaanista. Metaanimolekyylit ovat ilmaa kevyempiä, minkä vuoksi kaasu kohoaa päästön yhteydessä ylöspäin. Biokaasu vaatii bensiiniin ja dieseliin verrattuna myös korkeamman lämpötilan syttyäkseen palamaan, joten kun polttoaineena käytetään biokaasua, liikenneonnettomuuksiin liittyvien palojen ja räjähdysten riski pienenee.

Tiesitkö että?

  • Voit ajaa 4 kilometriä henkilöautolla, jonka polttoaine on tehty yhdestä pussillisesta biojätettä.
  • Biokaasukäyttöinen auto päästää 2 600 kiloa vähemmän kasvihuonekaasuja vuodessa bensiinikäyttöiseen autoon verrattuna.
  • Fossiilinen maakaasu polttoaineena vähentää hiilidioksidipäästöjä 23 prosenttia energiayksikköä kohti, mutta biokaasu vähentää päästöjä peräti 93 prosenttia.

Biokaasukäyttöiset jäteautot ja bussit

Tavallista bussia voidaan ajaa vuoden verran noin 3 000 ihmisen biojätteellä. Joukkoliikenne voikin tulla polttoaineen suhteen paikallisesti omavaraiseksi kun lajittelet biojätteesi!

  • Bussi, jossa on 55 matkustajaa, kulkee 1 000 kilometriä sillä biojätteellä, jonka sen matkustajat tuottavat vuodessa.
  • 3 000 ihmisen biojätteellä kaupunkilinja-autoa voidaan ajaa vuoden ajan.
  • 1 200 ihmisen biojätteellä jäteautoa voidaan ajaa vuoden ajan.

Käyttämällä biokaasua autoissa, busseissa ja kuorma-autoissa voimme luoda ympäristöystävällisemmän ja kestävämmän yhteiskunnan.

Tähän päästään:

  • Vähentämällä päästöjä, joissa on terveydelle haitallisia partikkeleja.
  • Vähentämällä öljyn ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
  • Luomalla lisää vihreitä työpaikkoja.
  • Luomalla kierrätystalous kierrättämällä biojätettä.

Biokaasu ja yhteiskuntamme

Biokaasu on ainutlaatuista muihin biopolttoaineisiin verrattuna, sillä noin 90 prosenttia siitä tuotetaan Suomessa, suomalaisista raaka-aineista.

Biokaasu ei ainoastaan luo paikallisia, vihreitä työpaikkoja, vaan se myös edistää suomalaisen tekniikan vientiä ja vähentää Suomen tarvetta maahantuoda muita polttoaineita.

Banaaninkuoresi ja vanhat juustokannikkasi yksinkertaisesti auttavat ottamaan teknisiä edistysaskelia, luomaan uusia työpaikkoja ja kehittämään tutkimustyötä Suomessa.


Biokaasu auttaa toteuttamaan useita kansallisia ympäristötavoitteita

Ilmastoneutraalius – ei hiilidioksidin nettopäästöjä

Raikas ilma – biokaasu vähentää typpioksidipäästöjä (NOx) ja haitallisia partikkeleja, ja auttaa näin täyttämään ulkoilman ympäristönlaatunormit.

Ei rehevöitymistä – biokaasu myötävaikuttaa ravinteiden kiertokulkuun, lannoitteen mädätys vähentää ravinnevuotoa ja kuljetuspäästöistä tuleva typpiyhdisteiden laskeuma vähenee.

Kestävä biologinen jätehuolto, joka yhdistää kaupungin ja maaseudun.

Happamoittavat päästöt luonnossamme ja vesistöissämme vähenevät, kun biokaasu korvaa bensiinin tai dieselin.

Vuonna 2020 biojätteestä käsitellään 50 prosenttia. Sen jälkeen siitä tulee pakollista. Olethan mukana auttamassa?

Lue lisää biokaasusta Biokaasuyhdistyksen sivuilta »

 

AAA luottoluokitus logo lUOTETTAVA KUMPPANI LOGO

Copyright © 1987-2020 Jubilo Waste

OTA YHTEYTTÄ